Zindagi Rocks movie review

Cast: Akesha Bista, Sauram Raj Tuladhar, Sonam Pakhrin, Makan Rai, Prakriti Shrestha, Richa Sharma,  Binod Mainali, Bicky Pulami, Nischal Basnet (Special Appearance), Keki Adhikari (Special Appearanc...